Naršyklė nepalaiko JavaScript!

TPL__SEARCH

Pamokėlės


Čia pasidalinsiu patirtimi, kaip rengti skaitmenines ugdymo priemones


I. Paprastos pateikties rengimas.

II. Sudėtingos struktūros pateikties rengimas.

III. Nuorodos, kaip dirbti su programa Hot Potatoes.


Pateikties - ugdymo priemonės rengimas Power Point 2003 programa. Parsisiųsti

 

Pradedantiems dirbti MO Power Point 2007 programa

I. Paprastos pateikties rengimas.

Paprasta pateiktis, tai pateiktis, kai skaidrės seka viena po kitos, valdoma pelės paspaudimu ar klaviatūros įvesties, tarpo ar krypčių klavišais. Galima teksto ar objektų animacija, perėjimas į kitą skaidrę mygtuku.

Norint parengti paprastą pateiktį, mums reikia mokėti:

- atsiverti Power Point programą, pridėti naują skaidrę;

- įterpti į skaidrę norimus objektus (tekstą, paveikslėlį, diagramą, grafiką, media failą - garso arba video failą);

- įterpti mygtukus (nebūtina);

- parinkti objektams animaciją (jeigu norime, kad mūsų pateiktis nebūtų tik kaip kompiuteriu demonstruojamų plakatų rinkinys);

- išsaugoti pateiktį norimu formatu (kaip Power Point 2007 pateiktį -.pptx; kaip Power Point 2003 pateiktį -.ppt arba kaip Power Point 2007 demonstraciją -.ppsx)

1. Objektų įterpimas į skaidrę

Paveikslėlio, lentelės, diagramos, grafiko ir multimedijos failo įterpimas:

1.1 Pirmas būdas (1 pav.):

Meniu skirtuke Pagrindinis spaudžiame įterpti Naują skaidrę (1), pasirenkame maketą, kurio reikia (2), skaidrės makete paspaudžiame tą piktogramą, kokį objektą norime įterpti (lentelę, diagramą, grafiką, paveikslėlį iš failo, iliustraciją, multimedijos failą) (3).

1 pav.

1.2. Antras būdas (2 paveikslėlis):

2-uoju būdu objektus įterpiame, jeigu pasirinkome tuščios skaidrės maketą arba kažką pakeisti reikia darbo eigoje.

Spaudžiame meniu skirtuką Įterpimas ir pasirenkame norimą įterpti objektą.

2 pav.

Įterpus objektą į skaidrę, galima jam parinkti animaciją. Parenkant animaciją paveikslėliams, galima juos „atgaivinti“. Panaudojant visas animacijos galimybes, galima sukurti net animuotas pasakas.


2. Įterpto objekto animacijos  pasirinkimas

2.1. Meniu skirtuke Animacijos (1) spaudžiame Pasirinktinė animacija (2);

2.2. Pasižymime norimą animuoti objektą (3), dešinėje lango pusėje atsidariusioje lentelėje Pasirinktinė animacija (4)  pasirenkame Pridėti efektus. Čia objektui galime pasirinkti  4 rūšių efektus: Įeitis (objekto pasirodymo skaidrėje efektai), Emfazė (objekto eksponavimosi („pasipuikavimo“ skaidrėje efektai), Išėjimas (objekto išnykimo iš skaidrės efektai), Judėjimo maršrutai (objekto judėjimo kelio skaidrėje braižymas).  (3 pav.)

3 pav.

2.3. Pasirinkus animacijos efekto rūšį, galima nustatyti efekto veikimo pradžios pobūdį (efektas pradės veikti spustelėjus pelės mygtuką; kartu su kito objekto efektu; po kito efekto) ir laiką (spartą), efekto ypatybes ir pan. (4 pav.)

4 pav.

Skaidrių išdėstymas paprastos struktūros pateiktyje (kai skaidrės rodomos ta pačia tvarka, kokia sudėtos) atrodo taip (5 pav.):

5 pav.

Paprastos pateikties - ugdymo priemonės pavyzdys . Parsisiųsti

3. Mygtuko įterpimas

Spaudžiame meniu skirtuką Įterpimas ir pasirenkame Figūros, po to Veiksmų mygtukai. Pasirenkame norimą mygtuką. Paprastai pateikčiai užtenka mygtuko Pirmyn arba Paskesnė. Pasirinkus tinkamą mygtuką norimam veiksmui atlikti, veiksmą tereikia tik patvirtinti, paspaudžiant Gerai (Power Point programa pati pasiūlo mygtuko funkciją).

 


 


 

II. Sudėtingos struktūros pateikties rengimas.

1.  Pateikties struktūra.

 

Sudėtingos struktūros pateiktys naudojamos interaktyvioms ugdymo priemonėms rengti. Jose galima nustatyti galimybę mokiniui pasirinkti atsakymo variantą ir čia pat gauti atsakymą apie jo pasirinkimo teisingumą. Tokios struktūros pateiktyse iš vienos skaidrės į kitą pereinama atskiriems skaidrės objektams suteiktų Nuorodų arba Veiksmo mygtukų pagalba. Tai leidžia eiti iš skaidrės į skaidrę ne tik iš eilės, bet ir peršokti per vieną ar keletą skaidrių (pagal pasirinktą atsakymo variantą),  neteisingo atsakymo atveju grįžti  į klausimo skaidrę ir pan.

Taip pat naudojama funkcija Paslėpta skaidrė. Paslėptos skaidrės dažniausiai būna: parodančios teisingą atsakymą, perspėjančios apie neteisingą atsakymą, pagiriančios. Šios skaidrės paprastos peržiūros metu (kai mokinys užduoties neatlieka) nėra rodomos (praleidžiamos). Demonstravimo metu paslėptos skaidrės atverčiamos tik paspaudus Nuorodą arba Veiksmo mygtuką, tiesiogiai į jas nurodančius ,pvz., neteisingo atsakymo atveju arba pagiriant už gerai atliktą pasirinkimą.

Taip atrodo  sudėtingesnės struktūros pateikties  skaidrių išdėstymas (1 pav.):

1 pav.

Užbrauktas skaidrės numeris reiškia paslėptą skaidrę. Tai neteisingo atsakymo skaidrė, iš kurios automatiškai vėl grįžtama į užduoties skaidrę.  Teisingai pasirinkus (šiuo atveju, teisingą skyrybos ženklą) atverčiama teisingo atsakymo skaidrė. Iš neteisingo atsakymo skaidrės galima grįžti ne tik į užduoties skaidrę, bet ir į, pvz., mokomąją medžiagą.

Sudėtingos struktūros pateikties - ugdymo priemonės pavyzdys . Parsisiųsti

2 paveikslėlyje mėlynomis rodyklėmis parodytas judėjimas iš užduoties skaidrių, pasirinkus teisingą atsakymą, raudonomis rodyklėmis - neteisingą atsakymą. Paveikslėliuose (šiuo atveju klaustuke ir šauktuke) yra įdėtos nuorodos į atitinkamą skaidrę (teisingo ar klaidingo atsakymo).

Pasirinkus teisingai, einama į teisingai atliktos užduoties skaidrę, o iš jos, mygtuko pagalba, į sekančios užduoties skaidrę.

Pasirinkus neteisingą atsakymą, patenkama į klaidingo atsakymo skaidrę, iš kurios vėl grįžtama atgal į skaidrę, kurioje suklysta. Tai padeda padaryti mygtukas, kuriam yra suteiktas veiksmas Paskutinė skaidrė peržiūrėta.

2 pav.

 

2. Nuorodų (hipersaitų) įterpimo eiga

(3 pav.) Pasižymime objektą (1) (žodį, paveikslėlį, figūra ir t.t.), kurį norime padaryti mygtuku (kurį paspaudus pereisime į kitą skaidrę). Meniu skirtuke Įterpimas (2) paspaudžiame Hipersaitas (3). Tada pasirenkame Vieta šiame dokumente (4) ir nurodome skaidrę, į kurią nuoroda ves.

 

3 pav.

 

3. Veiksmo parametrų suteikimas objektui.

 

(4pav.) Pasižymime objektą (1) (žodį, paveikslėlį, figūra ir t.t.), kurį norime padaryti mygtuku (kurį paspaudus pereisime į kitą skaidrę). Meniu skirtuke Įterpimas (2) paspaudžiame Veiksmas (3). Atsidariusiame lange Veiksmo parametrai (4) pasirenkame, į kur nuorodą kursime (kas atsidarys paspaudus pažymėtą objektą).

4 pav.

Veiksmo parametrų lange objektams, kuriuos pasirinkome, galima suteikti tokius parametrus: Paskesnė skaidrė (atvers sekančią skaidrę), Ankstesnė skaidrė, Pirma skaidrė, Paskutinė skaidrė, Paskutinė skaidrė peržiūrėta (atvers tą skaidrę, kurioje prieš tai buvote), Baigti demonstraciją, Skaidrė ... (reikia įrašyti skaidrės numerį), URL (interneto adresas) , Kitas Power Point pristatymas, Kitas failas.

 

3. Jungiklių (triggers) funkcijų suteikimas objektui.

 

Jungiklis nuo mygtuko skiriasi tuo, kad mygtuko pagalba vyksta navigacija tarp skaidrių (iš vienos į kitą) ir tarp kitų failų, esančių ne pateiktyje. Jungikliui (bet kokiam skaidrėje esančiam objektui) galima suteikti veiksmo funkciją, kuri valdo objektus esančius toje pačioje skaidrėje.

Pavyzdžiui, paspaudus veikėją, atsiranda „debesėlis“ su parašytais jo sakomais žodžiais; pasirinkus teisingą atsakymą, dingsta neteisingas; pasirinkus teisingą atsakymą, atsiranda linksmas veidukas ir atvirkščiai. Taip galima suskaičiuoti, kiek neteisingų pasirinkimų atliko mokinys, kol pasirinko teisingai.

 

 

Bus tęsinys


 

III. Nuorodos, kaip dirbti su programa Hot Potatoes.


 

  1. Programą Hot Potatoes galite atsisiųsti iš čia.
  2. Medžiagos apie darbą su Hot Potatoes galite rasti tinklapyje, kurį sukūrė mokytoja Tatjana Radzevičienė
  3. Dar vienas naudojimosi programa šaltinis internete.

Nuotolinio mokymo centras kursai.tinklas.lt organizuoja nuotolinius kursus darbui su Hot Potatoes programa. Kursus veda mokytoja Tatjana Radzevičienė. Kam sunku prisiversti pradėti mokytis savarankiškai, verta užsirašyti.