Naršyklė nepalaiko JavaScript!

TPL__SEARCH

PowerPoint pateiktys


Čia rasite įvairių per keletą metų mano parengtų  pateikčių įvairiomis temomis.
Visos pateiktyse naudojamos iliustracijos yra paimtos iš Microsoft Office svetainės. Jas laisvai galima naudoti su Microsoft Office produktais (PowerPoint, Word, Excel, Publisher)
Svetainė nuolat papildoma, todėl pateiktys čia atsiras palaipsniui


I. Pateiktys garsų mokymui, foneminės klausos, garsinės analizės, gramatiškai taisyklingos rišliosios kalbos ugdymui.

II. Pateiktys pažintinių procesų, skaitymo gebėjimų ugdymui.

III. Pateiktys su makrokomanda „Drag&Drop“, įgalinančia objektus skaidrėje nutempti į norimą vietą.


Siųsdamiesi pateiktis, failo plėtinį  -.ppt pakeiskite į  -.pps. Pateiktimis bus patogiau naudotis.

Šis paveikslėlis pateikčių titulinėse skaidrėse yra mygtukas, kurį paspaudus, pateikiama informacija mokytojui.

I. PATEIKTYS FONEMINĖS KLAUSOS, GARSINĖS ANALIZĖS GEBĖJIMŲ UGDYMUI, GARSŲ TARIMO ĮVIRTINIMUI, GRAMATIŠKAI TAISYKLINGOS RIŠLIOSIOS KALBOS UGDYMUI

NAUJA. Dvi pateiktys garso S buvimo ir vietos nustatymui „Surask žodžius su garsu S“, „Kurioje žodžio vietoje yra garsas S“. Parsisiųsti čia.
 

Pateiktys „Surask garsą G'“ ir „Surask garsą K'“

Pateiktys skirtos mokyti skirti k’ ir g’ garsus bei nustatyti jų vietą žodyje. Tai du tos pačios pateikties variantai (su k' ir su g' garsais). Mokinys pele paspaudžia paveikslėlį, kurio pavadinime yra g’ ar k' garsas, vėliau keturkampį, nurodantį to garso vietą žodyje.
Pateiktis „R ir L sakiniuose
Pateiktis skirta garsų r ir l tarimo diferencijavimui sakiniuose. Pateiktyje mokiniai iš pradžių pakartoja geometrinių figūrų pavadinimus, po to sudaro sakinukus su spalvų ir geometrinių figūrų pavadinimais (pvz.: Tai mėlynas kvadratas). O galiausiai, spusteli geometrinę figūrą pele, pamato, koks paveikslėlis paslėptas po ja, ir sudaro sakinį (pvz.: Po žaliu trikampiu paslėptas grėblys.)
Pateiktis „Suskaičiuok, kiek žodyje raidžių“
Pateiktis skirta garsinės analizės įgūdžiams įtvirtinti. Mokinys ištaria žodį, suskaičiuoja jo garsus, pasako, kiek raidžių turi parašytas žodis, ir paspaudžia voką, ant kurio parašytas reikiamas skaitmuo.
Pateiktis „Koks pirmasis žodžio garsas“.
Mokiniai turi įvardinti paveikslėlius, nustatyti, koks pirmasis žodžio garsas, surasti  ir paspausti jį žyminčią raidę. Pateiktį galima atlikti iš eilė, bet yra ir galimybė mokytojui parinkti reikiamą garsą.
Pateiktys „B ar P“ (1)  ir „B ar P“ (2)
Pateiktys skirtos P ir B garsų ir raidžių skyrimo pratyboms. Mokiniai turi surasti žodžiui paveikslėlį ar paveikslėliui žodį.
Pateiktis „R L J"
Pateiktis skirta foneminei klausai ir garsinės žodžių analizės įgūdžiams ugdyti. Reikia nustatyti, kurios raidės (r, l, j) žodyje trūksta. Su garsu.
Pateiktys „Kuriame žodyje yra garsas ė“, „Kuriame žodyje yra r (minkštasis)“
Pateiktys skirtos foneminei klausai ir garsinės žodžių analizės gebėjimams ugdyti. Mokiniai turi paspausti paveikslėlį, kurio pavadinime yra garsas.
Pateiktis „Spalvotos knygelės“
Pateiktis skirta mokyti taisyklingai vartoti vienaskaitos ir daugiskaitos moteriškosios giminės būvardžius. I dalyje atliekamos praktinės būdvardžių skaičiaus skyrimo užduotys (turi paspausti tą paveikslėlį, kuris atitinka užrašą apačioje). Mokinys gauna interaktyvią grįžtamąją informaciją apie užduoties atlikimo sėkmę, turi galimybę pasitaisyti. II dalyje patys mokiniai turi pasakyti frazę ar sakinuką pagal paveikslėlį. Pateiktis gali būti naudojama individualiam ar grupiniam darbui.
Pateiktis „Smalsiojo kamuolio kelionė“
Pateiktis skirta taisyklingo prielinksnių ant, prie, po, už, į, per vartojimo sakiniuose mokymui, įtvirtinimui, rišliosios kalbos ugdymui. Taip pat galima naudoti patikrinimui, ar mokinys moka vartoti šiuos prielinksnius. Stebėdamas kamuolio judėjimą, mokinys kuria pasaką apie tai, kaip kamuolys ieškojo ramios ir patogios vietos miegui. Kamuoliui sustojus, jį reikia paspausti, kad judėtų toliau.
Pateiktis „Kam ką ir kodėl skauda“
Pateiktis skirta mokyti sudaryti sudėtinį sakinį su jungtuku (nes, kadangi). Pagal paveikslėlius mokinys turi sugalvoti sakinį, nusakantį, kas žmogui skauda, po to sakinį pratęsti, sugalvojant menamą to skausmo priežastį. Labai paprasta pateiktis, bet mokiniams patinka, nes naudojamos karikatūros.
Pateiktis „Kas ko nekenčia. Kas ko bijo“
Pateiktis skirta mokyti sudaryti išplėstinį sakinį, taisyklingai vartoti kilmininko linksnio daiktavardžius, mokyti suprasti klausimą. Pagal palaipsniui pasirodančius paveikslėlius ir žodį mokiniai sugalvoja sakinį. Po to perskaito klausimą ir paspaudžia paveikslėlį – atsakymą.
Pateiktis „Kas kuo atvyko į svečius“
Pateiktis skirta mokyti taisyklingai sakiniuose vartoti vienaskaitos įnagininko linksnio daiktavardžius.
Pateiktys „Pasakyk sakinį“ (1), „Pasakyk sakinį“ (2)
Pateiktys skirtos mokyti sudaryti taisyklingą sakinį, teisingai vartojant galininko ir kilmininko linksnių daiktavardžius su prielinksniais.
Pateiktis „-is ar -ys“
Pateiktis skirta mokyti taisyklingai tarti ir rašyti vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko linksnio moteriškosios giminės daiktavardžius su galūne –is. Daug praktinių užduočių mokiniams (parinkti galūnes -is ar -ys atskiriems žodžiams pagal paveikslėlius ir žodžiams frazėse bei sakiniuose.
Pateiktis "-us ar -ūs"
Pateiktis skirta mokyti vartoti būdvardžių su galūne -us vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko linksnius .
Pateiktis „Vienas ar viena. Du ar dvi
Pateiktis skirta skaitvardžių ir daiktavardžių derinimo mokymui. Mokinys turi paspausti skaitvardį, kuris tinka daiktavardžiui (daiktui paveikslėlyje)

II. PATEIKTYS PAŽINTINIŲ PROCESŲ, SKAITYMO GEBĖJIMŲ UGDYMUI


„Mokykis spalvų, žaisdamas kompiuteriu“ . Priemonės aprašas ir parsisiuntimas čia.
Edukacinio žaidimo forma parengtas pateikčių rinkinys, skirtas individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms, specialiosioms pamokoms su mokiniais, turinčiais neišplėtotą kalbą, specialiuosius ugdymosi poreikius, intelekto sutrikimą, taip pat darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Mokymo priemonės tikslai: tirti, ar vaikai skiria, pažįsta ir moka įvardinti spalvas; mokyti išklausyti žodinę instrukciją ir ją įvykdyti; ugdyti pilnavertę gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą, mokant įvardinti atliktą veiksmą, sudaryti sudėtinius sakinius, turtinti žodyną ir t.t.
Švietimo informacinių technologijų centro 2010 m. skelbtame konkurse „Skaitmeninių mokymo priemonių ir jų aprašų kūrimas“ priemonė tapo nugalėtoja.
NAUJA. Pateikčių rinkinys „Mokykis pastebėti, padedamas kompiuterio. II dalis“. Parsisiuntimas čia.
Pateikčių rinkinys regimojo, erdvės suvokimo, analizės, apibendrinimo gebėjimų ugdymui, žodyno  rišliosios kalbos plėtojimui. Skirtas mokiniams, turintiems pažintinių procesų (vizualinių procesų) sutrikimų, intelekto sutrikimą. Pateiktyje „Linksmoji lysvė“ yra skaitymo užduočių. Su garsu.
Pateikčių rinkinys „Mokykis pastebėti, padedamas kompiuterio. I dalis“. Parsisiuntimas čia .
Pateikčių rinkinys regimojo, erdvės suvokimo, analizės, apibendrinimo gebėjimų ugdymui. Skirtas mokiniams, turintiems pažintinių procesų (vizualinių procesų) sutrikimų, intelekto sutrikimą.
Pateiktis „Atspėk, kas paslėpta po dėlione“
Pateiktis  skirta mokyti atpažinti daiktą iš jo fragmentų. Pateiktis tinka darbui grupėje (kas greičiau atpažins iš fragmentų matomą daržovę ar vaisių; įvardins, kas tai – vaisius ar daržovė). Po dėlionės detalėmis paslėpti vaisių, uogų ir daržovių paveikslėliai. Mokiniai iš matomų fragmentų turi atpažinti paveikslėlį. Iš karto neatpažinus, po vieną detalę galima atidengti, spaudžiant veiduką dešiniajame apatiniame kampe. Mokiniams įvardinus daiktą, visas paveikslėlis iš karto atidengiamas, paspaudus saulutę dėlionės viršutiniame kairiajame kampe. Norint pakartoti tą pačią užduotį, pateiktį reikia įjungti iš naujo.
Kalėdinės ! „Šešėliai“. „Sudėk paveikslėlių dalis“
Pateiktis „Šešėliai“ skirta tam atvejui, kai jau šventės ant nosies, ir vaikams nebesinori rimtai dirbti, o gal kaip paskatinimas už rimtesnius darbus.
Pateiktis „Sudėk paveikslėlių dalis“ tai MS Word programos pagalba padaryta dėlionė. Svarbu dėliojant nepajudinti paveikslėlio pagrindo. Pajudinus, pataisyti su UNDO įrankiu. 
Pateikčių rinkinys „Mokykis raidžių p b d, padedamas kompiuterio“. Parsisiuntimas čia
Pateikčių rinkinys mokymui skirti raides p b d. Skirtas mokiniams, turintiems pažintinių procesų (vizualinių procesų, audiovizualinių ryšių, atminties) sutrikimų. Kartu gali būti naudojami plakatėliai.
Pateiktys „Atsakyk į mergaitės klausimą", „Pasitikrink, ar supranti skaitomą tekstą"„Perskaityk ir parodyk", „Ką galvoja pelėda"
Pateiktys skirtos patikrinti, ar mokinys supranta skaitomą tekstą, žodžius (skirtingo lygio).
Pateiktis „Priebalsių sandūros“
 
Pateiktis skirta skaitymo pratyboms. Priebalsių sandūra vienskiemenių ir dviskiemenių žodžių pradžioje (atvirame skiemenyje) ir pabaigoje.
Pateiktis „Šauktukas ar klaustukas".
Pateiktis skirta raiškaus skaitymo pratyboms. Mokiniai sakinio gale turi parinkti tinkamą skyrybos ženklą.

III. PATEIKTYS SU MAKROKOMANDA „DRAG&DROP“
Apie makrokomandą „Drag&Drop“

„PowerPoint“ programos pagalba neprofesionalūs kompiuterio naudotojai (t.y., neturintys programavimo žinių) puikiai gali rengti skaitmenines ugdymo priemones. Programa turi pakankamai gerų funkcijų. Pasigendu tik objektų „nešiojimo“ funkcijos. Šį trūkumą padeda kompensuoti būtent makrokomanda „Drag&Drop“ (specialiai parašyta programa). Ji įgalina objektus skaidrėje nutempti į norimą vietą.
„PowerPoint“ programa neperspėjusi leidžia atidaryti pateiktis tik su sertifikuota makrokomanda (makrokomandos gali būti ir kenkėjiškos). Norint įgalinti žinomai patikimų makrokomandų naudojimą, reikia sumažinti Power Point programos saugos lygį.
PowerPoint 2003 makrokomandų įgalinimas:
  1. Atverti PowerPoint pateiktį. PASIRINKTIĮrankiai (Tools) → Makrokomanda (Macro) → Sauga (Security).
  2. PAŽYMĖTIVidutinė (Medium) → Gerai (OK).
  3. Užverti programos langą. Vėl atvėrus norimą pateiktį PASPAUSTI: Įgalinti makrokomandas (Enable Macros).
Power Point 2007 makrokomandų įgalinimas:
  1. Atverti PowerPoint pateiktį. PASIRINKTI: Piktogramą Office Button (kairiajame viršutiniame kampe)→ PowerPoint Option (parinktys) programos lango apačioje.
  2. PASIRINKTI: Trust Center (Patikimumo Centras)Trust Center Settings (Patikimumo Centro parametrai)
  3. PAŽYMĖTIEnable all macros (įgalinti visas makrokomandas) → OK (Gerai)
  4. Užverti programos langą. Vėl atverti norimą pateiktį.

PASTABA. Baigus darbą su pateiktimi (ypač Power Point 2007 ar 2010), rekomenduojame atstatyti buvusius Power Point SAUGOS parametrus, nes, priešingu atveju, jie išliks visose pateiktyse.

Pateiktis „Sudėk žodį“ skirta dviskiemenių žodžių darybai mokyti. Mokiniai turi spustelėti kubelį su reikiamu skiemeniu, po to spustelėti toje vietoje, kurioje skiemenį norime padėti. Pateiktis su garsu. Šioje pateiktyje esanti makrokomanda saugi (pasibaigęs tik sertifikato galiojimo laikas).  PASKELBTA: 2011-07-13